ЗӨВ МОНГОЛ

ЭРҮҮЛ МЭНД БА САЙН САЙХАН АЖ БАЙДЛЫГ ДЭМЖИХ БОДЛОГО
  • Ясны сийрэгжилт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх зорилготой “Сүүгээр эрүүлжье” үндэсний хөтөлбөр
  • Эх орны хөрсөнд ургасан эрүүл хүнс болон тариаланчдыг дэмжих “Органик Монгол” хөтөлбөр
  • Түргэн тусламжийн үйлчилгээг чанаржуулахзорилготой оюутнуудад чиглэсэн хөтөлбөр
  • Чихрийн шижин өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх хөтөлбөр
  • “Авахаасаа өгөх нь илүү ерөөлтэй” цус хандивлах хөтөлбөр
  • Утаа ихтэй бүс нутагт чиглэсэн “Эрүүл ирээдүйн төлөө утааны эсрэг” аян