ТОП БҮЛЭГ ХХК

2006 онд байгуулагдсан” Топ бүлэг” ХХК нь худалдаа үйлчилгээ, хүнсний үйлдвэрлэл,
зочид буудал, зам, барилга, уул уурхай зэрэг салбаруудад дохиолол, гэрээт хамгаалалтын цогц үйлчилгээг үзүүлэх зорилгоор байгуулагдсан. Байгуулагдсан цагаасаа хойш үйлчлүүлэгч байгууллага, иргэдийн хууль ёсны эрх ашгийг хамгаалах,
тэдний итгэл найдварыг хангаж, хүлээсэн үүргээ үнэнч шударгаар биелүүлэн үр ашигтай хамтран ажиллаж байна.