Сонгон шалгаруулалтын үе шат

Бид шинэ ажилтны сонгон шалгаруулалтыг НЭЭЛТТЭЙ, ИЛ ТОД, ШУДАРГА зарчмыг баримтлан тухайн хүний мэдлэг, туршлага, ур чадвар, зан хандлага, ёс зүйг харгалзан үзэж дараах үе шаттайгаар явуулдаг.

Анкет хүлээн авах

Шалгаруулалт I

/ерөнхий ур чадвар шалгах/

Ярилцлагад урих

Шалгаруулалт II

/мэргэжлийн ур чадвар шалгах/

Шийдвэрлэх ярилцлагууд

Ажлын санал тавих