Хүний нөөц

Монголын үндэсний тэргүүлэх группуудын нэг болох Макс Групп нь бизнесийн олон салбарт 25 жил амжилттай үйл ажиллагаа явуулж байгаа 20 гаруй охин компанитай, 2000 гаруй ажилтантай байгууллага юм.