Нийгмийн хариуцлага

2000 гаруй Максчуудын нийгмийн хамгаалал
2013-12-20
Экспорт, импортын чиглэлээр 2 гишүүнтэйгээр 1992 онд бизнесийн гараагаа эхэлж байсан Макс групп өнгөрсөн 21 жилийн турш худалдаа, үйлчилгээ, барилга, уул уурай, зам, хөдөө аж ахуйн салбарт нийт 2000 г
 «   »