НОГООН МОНГОЛ

УУР АМЬСГАЛЫН ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ЭСРЭГ БОДЛОГО
  • Эх орноо ногоон болгох “300,000 мод” ногоон төгөл хөтөлбөр
  • “Green engage” тогтвортой хөгжлийн цогц хөтөлбөр:
    • Хүлэмжийн хийг бууруулах
    • Хог хаягдлаа ангилан ялгах
    • Усны хэрэглээгээ хянах