НОГООН МОНГОЛ

ҮР ХОЙЧДОО НОГООН ИРЭЭДҮЙГ ӨВЛҮҮЛЭХ ОРГАНИК МОНГОЛ ХӨТӨЛБӨР СОЁЛЫН ӨВИЙГ ХАМГААЛАН, ХӨГЖҮҮЛЭХ БОДЛОГО

Байгаль орчинд ээлтэй органик бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл, органик газар тариалангийн бичил жижиг дунд бизнес эрхлэгчдийг дэмжих, хамтран ажиллах бүс нутгийн органик брэндүүдийг хөгжүүлэн сурталчлах зорилготой хөтөлбөрт дэх жилдээ дэмжин ажиллаж байна.