Гүйцэтгэх захирал

Үндэсний бүтээн байгуулагч Макс Групп-т дараах ажлын байрууд нээлттэй байна.

  • Бизнесийн урт, богино хугацааны стратеги төлөвлөлтийг боловсруулж, амжилттай хэрэгжүүлэх ажлыг удирдан зохион байгуулах
  • Хувьцаа эзэмшигчдийн хөрөнгө оруулалтын өгөөжийг нэмэгдүүлэх, шинэ төсөл, бүтээлч санал санаачилга гарган хэрэгжүүлэх
  • Байгууллагыг хөгжүүлэх, байгууллагын процесс, үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулах, чиглүүлэх, хянах

Ажлын байранд тавигдах шаардлага

  • Компани, томоохон төсөл удирдаж бизнест амжилт гаргаж байсан туршлагатай
  • Удирдахуйн ухаанаар мэргэшсэн
  • Үлгэрлэн манлайлах, хүн удирдах өндөр ур чадвартай
  • Бизнес, албан харилцаанд Англи хэлээр чөлөөтэй харилцдаг
  • Шударга, зарчимч, хариуцлагатай, мэргэжлийн өндөр ёс зүйтэй
  • Удирдах ажилтанд шаардагддаг дагалдах ур чадваруудаа хөгжүүлсэн байх