Ногоон Монгол

Уур амьсгалын өөрчлөлтийн эсрэг бодлого
дэлгэрэнгүй

Эрүүл Монгол

Эрүүл мэнд ба сайн сайхан аж байдлыг дэмжих бодлого
Дэлгэрэнгүй

Зөв Монгол

Хүүхэд хамгаалал, тэгш байдлын дэмжих бодлого
Дэлгэрэнгүй

Чадамжит Монгол

Хөдөлмөр, эдийн засгийн өсөлтийг дэмжих бодлого
Дэлгэрэнгүй

Бахархалт Монгол

Соёлын өв, үндэсний бахархлыг дэмжих бодлого
Дэлгэрэнгүй