МАКСЫН АМЬДРАЛ

БИДНИЙ ЭРГЭН ТОЙРОНД

Хамтдаа бүтээлцсэн 30 жил

Өдгөөгөөс 30 жилийн тэртээ 2 хүний бүрэлдэхүүнтэй “Дөргөн” нэртэй хувиараа эрхлэх аж ахуй үйл ажиллагаагаа…

БИДНИЙ БАХАРХАЛ