МАКС АГРО ХХК

2008 онд байгуулагдсан Бүрэн бургалтай компани нь Сэлэнгэ аймагт улаан
буудайн тариалан эрхэлдэг бөгөөд ургацын хэмжээ жилээс жилд хурдацтай өсч байгаа ба хүний хөдөлмөрийг хөнгөвчилсөн орчин үеийн шинэ тоног төхөөрөмжийг хөдөө аж ахуйн салбарт нэвтрүүлэн, эрүүл органик тариаланг дэмжин ажиллаж байна.

ЭРЧИМЖСЭН МАЛ АЖ АХУЙН ЦОГЦОЛБОР ФЕРМ

Монгол улсын сүү сүүн бүтээгдэхүүний зах зээлийг тэлж, импортлогч орноос
экспортлогч орон болохын төлөө Макс Групп ажиллаж байна. Энэхүү зорилтдоо хүрэх нэг том алхам нь Сэлэнгэ аймгийн мандал суманд байгуулсан эрчимжсэн мал аж ахуйн цогцолбор юм. Төсөлд зориулан Европын орнуудаас өндөр өгөөж бүхий сүүний үүлдрийн жилийн 365 хоногийн 300 хоногт саалиа өгөх үнээнүүдийг Монголд нутагшуулан Тэжээл, нөөшөө усалгаатай талбайд тариалах зэргээр
эрчимжсэн мал аж ахуйн цогцолбор ферм ажиллан жилийн 4 улирлын турш шинэ сүүгээр Сүү ХК-г ханган ажиллаж байна. .