ТА БИДЭНТЭЙ НЭГДСЭНЭЭР

КАРЬЕРЫН БОЛОМЖ

 • Өргөн цар хүрээтэй, олон өөр өөр чиглэлийн бизнест ажиллаж өөрийгөө сорих, хөгжүүлэх
 • Олон улсын нэр хүндтэй брэндүүдийн туршлагаас суралцах, туршлага хуримтлуулах
 • Ажил, албан тушаалын хувьд өсөж, хөгжих

ХАМТ ОЛОН

 • Дүрэлзсэн хүсэл, эрмэлзэлтэй
 • Ёс зүйг эрхэмлэдэг
 • Эерэг, зөв хандлагатай
 • Эвтэй хамт олонтой гар нийлж, илүү сайхан Монголын төлөө илүү ихийг хийж, бүтээх

ЭЕРЭГ СОЁЛ

 • Ажилтнуудынхаа дуу хоолойг сонсох,
 • Сэтгэл ханамжийн судалгаа хийх, хэмжих, сайжруулалтыг тогтмол хийх
 • Эрүүл, амар амгалан, өрнө дорнын уламжлал, шинэчлэлийг хослуулсан соёл

ЦАЛИН, УРАМШУУЛАЛ БА НЭМЭЛТ БОЛОМЖ

 • Хөдөлмөрийн зах зээлийн жишиг, түүнээс давсан цалин хөлс
 • Ажлын гүйцэтгэл, үр дүнгээс хамаарсан сар, улирал, жилийн бонус, урамшуулал
 • Хөнгөлөлт, хангамж, тэтгэмж, зээл, тэтгэлэг, орон байрны дэмжлэг, зусланд гарах боломж, талархлын хадгаламж зэрэг ажилтан, түүний гэр бүлд чиглэсэн нэмэлт боломжууд

СУРГАЛТ, ХӨГЖИЛ

 • Сургалт, хөгжлийн цогц бодлогод хамрагдаж, ажил мэргэжлийн болон хүний хувьд тасралтгүй хөгжих
 • Коучинг, менторингийн тусгай хөтөлбөрүүдэд хамрагдаж ур чадвараа өсгөх, хөгжих
 • Мэргэшсэн, чадварлаг, бүтээмжтэй хамт олноос суралцах

АЖИЛ, АМЬДРАЛЫН ТЭНЦВЭР

Та Макс Группийн үнэ цэнэтэй ажилтан байхаас гадна үнэ цэнэтэй гэр бүлийн гишүүн, иргэн байх болно.

 • Бие физилогийн болон оюуны эрүүл мэндийг дэмжсэн, спортын олон төрөлт арга хэмжээ, идэвхижүүлэлтийн хөтөлбөрт хамрагдах
 • Ажилтны гэр бүл, хүүхдэд хандсан зорилтот төсөл, хөтөлбөр, сургалт, үйл ажиллагаанд оролцох
 • Явган аяллын болон мэдлэг хуваалцах зэрэг төрөл бүрийн сонирхлын бүлгийн үйл ажиллагаанд хамрагдах
 • Олон нийтийн болон нийгмийн сайн сайханд чиглэсэн, сайн үйлсийн аянд оролцож, бусдын төлөө сайн зүйл хийх

ЭРҮҮЛ, АЮУЛГҮЙ ОРЧИН

Макс Группийн ажилтан нь эрүүл, эрч хүчтэй ажилтан байх болно.

 • Эрүүл, аюулгүйн стандарт хангасан ажлын байрны орчин нөхцөл
 • Шинэлэг, тав тухтай, тохилог оффис
 • Эрүүл мэндийн болон гэнэтийн ослын даатгалд хамрагдах