ХҮЧ СЕРВИС ХХК

Үл хөдлөх хөрөнгийн менежментийн үйл ажиллагаа эрхэлдэг “Хүч Сервис” ХХК нь Макс Группийн охин компаниудын нэг юм. Тус компани Макс Моол, М плаза, Макс тауэр зэрэг томоохон үл хөдлөх хөрөнгийн ашиглалт, үйлчилгээ, авто зогсоол, харуул хамгаалалт, засвар, цэвэрлэгээ, аюулгүй байдал болон мэдээлэл технологи, түрээсийн үйл ажиллагаа цогцоор нь хариуцан ажиллаж байна.