МАКС ГРУППИЙН ХАРЪЯА КОМПАНИЙН УТАСНЫ ДУГААРУУД

МАКС ИМПЕКС
7777 2323
МАКС ӨРГӨӨ
7777 3636
МАКС ХҮНС
7777 1212
МАКС ОЙЛ
7777 2323
ХҮЧ СЕРВИС
7777 2525
МАРКО ПОЛО
7777 2525
МАРКО ЦЕНТР
7777 3030
МАРКО ХОТЕЛС
7777 2424
МАКС ЛАЙН
7777 2929
МАКС ЛОЖИНГ
7777 2222, 7014 1111
CҮҮ ХК
7707 2222
МАКС ЭКСИМ
7707 3131
МАКС ШИЛ
7777 9900
МАКС ЦОНХ
7777 2727
Holboo barih