ХАМТРАН АЖИЛЛАХ

Макс Группийн Худалдан авалт, хангамжийн алба нь дараах зарчмын дагуу үйл ажиллагаагаа явуулдаг.

Зарласан хугацаа
2017/10/20
Хүлээн авах өдөр
2017/10/25
БАРИЛГЫН ЗАСВАРЫН АЖЛЫН СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАР
Зарласан хугацаа
2017/10/20
Хүлээн авах өдөр
2017/10/25
БАРИЛГЫН ЗАСВАРЫН АЖЛЫН СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАР
Зарласан хугацаа
2017/10/20
Хүлээн авах өдөр
2017/10/25
БАРИЛГЫН ЗАСВАРЫН АЖЛЫН СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАР
Зарласан хугацаа
2017/10/20
Хүлээн авах өдөр
2017/10/25
БАРИЛГЫН ЗАСВАРЫН АЖЛЫН СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАР
Зарласан хугацаа
2017/10/20
Хүлээн авах өдөр
2017/10/25
БАРИЛГЫН ЗАСВАРЫН АЖЛЫН СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАР
Зарласан хугацаа
2017/10/20
Хүлээн авах өдөр
2017/10/25
БАРИЛГЫН ЗАСВАРЫН АЖЛЫН СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАР
Зарласан хугацаа
2017/10/20
Хүлээн авах өдөр
2017/10/25
БАРИЛГЫН ЗАСВАРЫН АЖЛЫН СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАР
Зарласан хугацаа
2017/10/20
Хүлээн авах өдөр
2017/10/25
БАРИЛГЫН ЗАСВАРЫН АЖЛЫН СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАР