ЧАДАМЖИТ МОНГОЛ

ХӨДӨЛМӨР, ЭДИЙН ЗАСГИЙН ӨСӨЛТИЙГ ДЭМЖИХ БОДЛОГО
  • 2012-2020 онуудад 105.2 ТЭРБУМ төгрөгийн 138.4 САЯ литр сүү татан авав
  • Орон нутагт тогтвортой аж үйлдвэрийг хөгжүүлэх “Дөрвөлжин” цементийн үйлдвэрийн төсөл
  • Тогтвортой ажлын байрыг дэмжих, ажилтнуудад чиглэсэн ТАЛАРХЛЫН ХАДГАЛАМЖ хөтөлбөр
  • Ажилтнуудынхаа орон сууц, амьдрах нөхцлийг дэмжих хөтөлбөр
  • Ажилтнуудынхаа хөгжлийг дэмжих “ЗАЛГАМЖ ХАЛАА” манлайллын хөтөлбөр