ЧАДАМЖИТ МОНГОЛ

ХӨДӨЛМӨР, ЭДИЙН ЗАСГИЙН ӨСӨЛТИЙГ ДЭМЖИХ БОДЛОГО
  • Баруун таван аймгийг найдвартай дэд бүтцээр хангах Баянхонгор аймгаас Говь-Алтай аймгийн
    хүртэлх 126.7 км хатуу хучилттай замын төсөл
  • Орон нутагт тогтвортой аж үйлдвэрийг хөгжүүлэх “Дөрвөлжин” цементийн үйлдвэрийн төсөл
  • Тогтвортой ажлын байрыг дэмжих, ажилтнуудад чиглэсэн ТАЛАРХЛЫН ХАДГАЛАМЖ хөтөлбөр
  • Ажилтнуудынхаа орон сууц, амьдрах нөхцлийг дэмжих хөтөлбөр
  • Ажилтнуудынхаа хөгжлийг дэмжих “ЗАЛГАМЖ ХАЛАА” манлайллын хөтөлбөр