PAL ZILERI MADE TO MEASURE

Pal Zileri-ийг Язгууртны гоёл хэмээсэн нь учиртай. Хамгийн дээд зэргийн тансаг бөс даавуугаар, гар аргаар…