Макс Групп баруун бүсийн аймгуудад ажлын байрны нээлттэй өдөрлөг зохион байгуулж байна.

Үндэсний бүтээн байгуулагч Макс Групп баруун бүсийн аймгуудад хэрэгжүүлж буй уул уурхай, зам, барилгын төслүүддээ…