MAX FESTIVAL 2023 – TO THE FUTURE

“МАКС ГРУПП” нь байгууллага болон ажилтны чадамжийг өсгөх, компанийн соёлыг түгээх, ажиллахад таатай орчныг бий…