БИДНИЙ АМЖИЛТ

2015

[interactive_banner banner_title=”Хөдөлмөрийн гавьяаны улаан тугийн одонгоор шагнагдлаа” heading_tag=”h4″ banner_image=”id^1707|url^http://impexm.sg-host.com/wp-content/uploads/2018/08/image-1.png|caption^null|alt^null|title^image-1|description^null” link_opts=”box” banner_link=”url:https%3A%2F%2Fwordpress-274267-851276.cloudwaysapps.com%2Famjilt%2F2015%2F|||” banner_style=”style11″ banner_bg_color=”#223f9a” banner_overlay_bg_color=”rgba(34,63,154,0.24)” banner_title_font_size=”desktop:14px;” banner_title_font_family=”font_family:|font_call:” banner_title_style=”font-weight:300;”]

2014

[interactive_banner banner_title=”Топ 150 аж ахуйн нэгжээр шалгарав” heading_tag=”h4″ banner_image=”id^3430|url^http://impexm.sg-host.com/wp-content/uploads/2018/09/amjilt-1.jpg|caption^null|alt^null|title^amjilt-1|description^null” link_opts=”box” banner_link=”url:https%3A%2F%2Fwordpress-274267-851276.cloudwaysapps.com%2Famjilt%2F2014%2F|||” banner_style=”style11″ banner_bg_color=”#223f9a” banner_overlay_bg_color=”rgba(34,63,154,0.24)” banner_title_font_family=”font_family:|font_call:” banner_title_style=”font-weight:300;” banner_title_font_size=”desktop:14px;”]

2013

[interactive_banner banner_title=”Макс өргөө ххк “барилга угсралтын шилдэг компани”-иар шалгарав” heading_tag=”h4″ banner_image=”id^5103|url^http://impexm.sg-host.com/wp-content/uploads/2018/09/amjilt-image-1.jpg|caption^null|alt^null|title^amjilt-image-1|description^null” link_opts=”box” banner_link=”url:https%3A%2F%2Fwordpress-274267-851276.cloudwaysapps.com%2Famjilt%2F2013%2F|||” banner_style=”style11″ banner_bg_color=”#223f9a” banner_overlay_bg_color=”rgba(34,63,154,0.24)” banner_title_font_family=”font_family:|font_call:” banner_title_style=”font-weight:300;” banner_title_font_size=”desktop:14px;”]

2012

[interactive_banner banner_title=”Топ 150 аж ахуйн нэгжийн топ 27-д шалгарав” heading_tag=”h4″ banner_image=”id^5105|url^http://impexm.sg-host.com/wp-content/uploads/2018/09/amjilt-ramada.jpg|caption^null|alt^null|title^amjilt-ramada|description^null” link_opts=”box” banner_link=”url:https%3A%2F%2Fwordpress-274267-851276.cloudwaysapps.com%2Famjilt%2F2012%2F|||” banner_style=”style11″ banner_bg_color=”#223f9a” banner_overlay_bg_color=”rgba(34,63,154,0.24)” banner_title_font_family=”font_family:|font_call:” banner_title_style=”font-weight:300;” banner_title_font_size=”desktop:14px;”]

2011

[interactive_banner banner_title=”Топ 100 аж ахуйн нэгжид шалгарав” heading_tag=”h4″ banner_image=”id^5108|url^http://impexm.sg-host.com/wp-content/uploads/2018/09/top-100-image-1.jpg|caption^null|alt^null|title^top-100-image-1|description^null” link_opts=”box” banner_link=”url:https%3A%2F%2Fwordpress-274267-851276.cloudwaysapps.com%2Famjilt%2F2011%2F|||” banner_style=”style11″ banner_bg_color=”#223f9a” banner_overlay_bg_color=”rgba(41,56,151,0.16)” banner_title_font_size=”desktop:14px;” banner_title_font_family=”font_family:|font_call:” banner_title_style=”font-weight:300;”]

2009

[interactive_banner banner_title=”Му-ын зг, мүхаүт-ын “үндэсний шилдэг 100 аж ахуйн нэгж”-ийн нэгээр шалгарав” heading_tag=”h4″ banner_image=”id^5111|url^http://impexm.sg-host.com/wp-content/uploads/2018/09/top-image-2.jpg|caption^null|alt^null|title^top-image-2|description^null” link_opts=”box” banner_link=”url:https%3A%2F%2Fwordpress-274267-851276.cloudwaysapps.com%2Famjilt%2F2009%2F|||” banner_style=”style11″ banner_bg_color=”#223f9a” banner_overlay_bg_color=”rgba(34,63,154,0.24)” banner_title_font_family=”font_family:|font_call:” banner_title_style=”font-weight:300;” banner_title_font_size=”desktop:13px;”]