10 дахь жилдээ хараагүй болон харааны бэрхшээлтэй 1000 орчим өрхөд өргөн хэрэглээний бүтээгдэхүүн хандивлав

Монгол улсын хэмжээнд хараагүй 15 000 гаруй иргэн байдгийн 3000 нь нийслэл хотод, үлдсэн хэсэг нь хөдөө орон нутагт амьдарч байна. Тэднийг Монголын хараагүйчүүдийн үндэсний холбоо нэгтгэдэг бөгөөд эрх ашгийг нь хамгаалж, мэргэжлийн сургалтанд хамруулж, ажлын байраар хангах зэрэг үйл ажиллагааг эрхэлдэг.

Макс Групп тус холбоотой хамтран 2005 оноос хойш хараагүй иргэдэд хүнсний өргөн хэрэглээний бараа бүтээгдэхүүнээр тусламж үзүүлж ирсэн. Хараагүй иргэдэд нийгмийн халамж хамгийн ихээр үгүйлэгддэг бөгөөд эзэмшсэн боловсрол, эрхэлсэн ажил байдаггүйн улмаас сар бүр улсаас олгодог нийгмийн халамжийн 105 000 төгрөгөөс өөр орлогогүй амьдардаг. Ийм хэмжээний орлоготой иргэд хүссэн хүсээгүй нийгмийн эмзэг бүлэгт багтаж байна.

2005-2013 онд Макс Групп жил бүр 100 айл өрхөд тусламж үзүүлж байсан бол энэ жилээс эхлэн 150 өрхөд туслахаар болжээ. Нэг өрхөд үзүүлж буй тусламж тухайн гэр бүлийн 3-4 гишүүнд хүрдэг гэхээр өнгөрсөн хугацаанд 1000 гаруй өрхийн 3500 гаруй иргэнд тусламжийн гараа сунгасан байна.