Өвөр хангай аймгийн Нарийн тээл сумын эмнэлэгч эмнэлэгийн тоног төхөөрөмж хандивлалаа

Макс Группийн зүгээс хүн ардын эрүүл мэндэд хөрөнгө оруулах үүднээс олон арга хэмжээг зохион байгуулж ирсэн. Үүний нэг нь алслагдсан эмнэлгүүдийг шаардлагатай тоног төхөөрөмжөөр хангах явдал юм. Өвөрхангай аймгийн Нарийнтээл сумын эмнэлэгт эмнэлгийн ор, тэргэнцэр зэргээс бүрдсэн 75 ширхэг тоног төхөөрөмжийг хандивлалаа.