Үнэнч хэрэглэгчдээ урамшуулав

Макс супермаркет өнгөрөгч оны долдугаар сард бонус карт нэвтрүүлсэн. Энэхүү бонус картаар хамгийн өндөр дүнтэй болон олон удаагийн давтамжтайгаар худалдан авалт хийсэн хэрэглэгдийг тус супермаркетийн салбар тус бүрээс “Үнэ цэнэтэй хэрэглэгч”-ээр шалгаруулж гарын бэлэг өглөө.