Эхний хагас жилд 460 шинэ ажлын байр бий болголоо

МАКС ГРУПП бизнесийн олон салбарт стратегийн ач холбогдол бүхий төслүүдийг амжилттай хэрэгжүүлж, 2021 оны эхний хагас жил гэхэд 460 шинэ ажлын байр бий болгон эдийн засагт бодитой хувь нэмэр оруулан ажиллаж байна.

Leave a Reply

Your email address will not be published.