ЗӨВ МОНГОЛ

ХҮҮХЭД ХАМГААЛАЛ, ТЭГШ БАЙДЛЫН ДЭМЖИХ БОДЛОГО
  • Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэд багачуудыг дэмжих “Хүүхдэд ээлтэй Илүү Сайхан Монгол” хөтөлбөр
  • Бүтэн өнчин хүүхэд багачуудад хөрөнгө оруулалт хийх “ИРЭЭДҮЙН ХАДГАЛАМЖ” хөтөлбөр
  • Харааны бэрхшээлтэй ахмадуудаа дэмжих сар шинийн хөтөлбөр
  • “Цагаан бэрс” шатрын тэмцээнээр дамжуулж, оюуны спортыг дэмжих хөтөлбөр
  • Сумдын сургуулийг эрүүл ахуйн шаардлага хангасан, боловсон ариун цэврийн байгууламжаар хангах хөтөлбөр