УДИРДЛАГУУД

Д.Ганбаатар

Макс Группийн Ерөнхийлөгч, ТУЗ-ын дарга

Д.Цэрэнжигмэд

Макс Группийн Ерөнхий Захирал

С.Сүхболд

Худалдааны бизнес хариуцсан захирал

Д.Даваа-очир

Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн бизнес хариуцсан захирал

Ц.Соёл-Эрдэнэ

Аялал жуучлалын бизнес хариуцсан захирал

Д.Тунгалаг

Санхүү, хөрөнгө оруулалт хариуцсан захирал

Д.Эрдэнэчимэг

Үйл ажиллагаа хариуцсан захирал

Д.Нямлхаажав

Хүний нөөц хариуцсан захирал

Ч.Батбаяр

Макс Рөүд ХХК, Ерөнхий захирал

М.Болод

Сүү ХК, Гүйцэтгэх захирал

Т.Түмэн-Өлзий

Макс Өргөө ХХК, Гүйцэтгэх захирал

Нуктархааны Бахатгүль

Макс Хүнс ХХК, Гүйцэтгэх захирал

Д.Баярмаа

Макс Эксим ХХК, Гүйцэтгэх захирал

Д.Дэлгэрцолмон

Мастер Фүүдс ХХК, Гүйцэтгэх захирал

Ц.Идэрболд

Макс Шил ХХК, Гүйцэтгэх захирал

Байк Жеонг Мин

Макс Ложинг ХХК, Гүйцэтгэх захирал

Б.Буянжаргал

Макс Ложинг ХХК, Үйл ажиллагаа хариуцсан захирал

Д.Гантөмөр

Топ Бүлэг ХХК, Гүйцэтгэх захирал

Д.Энхболд

Бүрэн Бургалтай ХХК, Гүйцэтгэх захирал

Г.Пэлжидмаа

Макс Группийн Маркетинг, олон нийттэй харилцах хэлтсийн дарга

Ч.Алтангэрэл

Макс Группийн Мэдээллийн технологийн хэлтсийн дарга

П.Уянга

Макс Группийн Худалдан авалт хангамжийн хэлтсийн дарга

Н.Оюунтуяа

Макс Группийн Дотоод аудитын хэлтсийн дарга

Ц.Баярсайхан

Макс Группийн Бүртгэл, санхүүгийн хяналтын хэлтсийн дарга