УДИРДЛАГУУД

Д.Ганбаатар

Макс Группийн Ерөнхийлөгч

Д.Цэрэнжигмэд

Макс Группийн Ерөнхий Захирал

Ц.Соёл-Эрдэнэ

Стратеги, хамтын ажиллагаа хариуцсан захирал

Д.Тунгалаг

Санхүү, хөрөнгө зохицуулалт хариуцсан захирал

С.Сүхболд

Худалдааны бизнес хариуцсан захирал

Д.Эрдэнэчимэг

Үйл ажиллагаа хариуцсан захирал

Д.Нямлхаажав

Хүний нөөц хариуцсан захирал

М.Болод

Сүү ХК, Гүйцэтгэх захирал

Ч.Батбаяр

Макс Рөүд ХХК, Ерөнхий захирал

С.Хонгорзул

Мастер Фүүдс ХХК, Гүйцэтгэх захирал

Д.Даваа-очир

Макс Майнинг ХХК, Гүйцэтгэх захирал

Байк Жеонг Мин

Макс Ложинг ХХК, Гүйцэтгэх захирал

Н.Отгонбөгж

Макс Центр ХХК, Гүйцэтгэх захирал

Т.Түмэн-Өлзий

Макс Өргөө ХХК, Гүйцэтгэх захирал

Д.Баярмаа

Макс Эксим ХХК, Гүйцэтгэх захирал

Нуктархааны Бахатгүль

Макс Хүнс ХХК, Гүйцэтгэх захирал

Ц.Идэрболд

Макс Шил ХХК, Гүйцэтгэх захирал

Д.Гантөмөр

Топ Бүлэг ХХК, Гүйцэтгэх захирал

Д.Энхболд

Бүрэн Бургалтай ХХК, Гүйцэтгэх захирал

Г.Пэлжидмаа

Макс Группийн Маркетинг, олон нийттэй харилцах хэлтсийн дарга

Ч.Алтангэрэл

Макс Группийн Мэдээллийн технологийн хэлтсийн дарга

П.Уянга

Макс Группийн Худалдан авалт хангамжийн хэлтсийн дарга

Н.Оюунтуяа

Макс Группийн Дотоод аудитын хэлтсийн дарга

Ц.Баярсайхан

Макс Группийн Бүртгэл, санхүүгийн хяналтын хэлтсийн дарга