Монгол улсын хөгжилд хувь нэмэр оруулах

Макс Групп нь одоог хүртэл үндэсний түргүүлэгч компаниудын нэг болсон бөгөөд сүүлийн 5 жил тасралтгүй Монголын Топ 150 аж ахуйн нэгжээр шалгараад байгаа. Энэ шалгуурт тухайн компанийн нийгмийн хариуцлагын чиглэлээр хийгдэж байгаа ажил, үйл ажиллагаандаа шинэ санаа, шилдэг инноваци нэвтрүүлсэн болон Монгол улсад төлсөн татварын хэмжээ мөн шинээр бий болгосон ажлын байр гэсэн гол үзүүлэлтээр бусдыгаа манлайлсан байгууллагыг шалгаруулдаг.