Макс супермаркетагаар хүүхдийн баярын бэлэгний өргөтгөсөн, урамшуулалтай худалдаа эхэллээ.

Макс супермаркетаар Хүүхдийн баярын бэлэгний өргөтгөсөн, урамшуулалтай худалдаа эхэллээ