МАКС ОЙЛ ХХК

Газрын тосны хайгуул, олборлолтын үйл ажиллагаа явуулахаар Макс Ойл компани 2012 онд байгуулагдаж Дорнод болон Сүхбаатар аймгийн нутагт байрлах Арбулаг XXIX талбайд Бүтээгдэхүүн Хуваах Гэрээг Монгол улсын Засгийн газартай байгуулан ажиллаж байна.