Макс групп топ 20 шимтгэл төлөгч байгууллагаар шалгарлаа

Баянгол дүүргийн нийгмийн даатгалын байгууллага үүсэж хөгжсөний 50 жилийн ойн xүрээнд хамтрагч шилдэг байгууллагуудыг шалгаруулсан.  Макс Группийн дарааx салбар нэгжүүд шилдэгээр шалгарлаа.

–  Топ 20 шимтгэл төлөгч байгууллагаар Макс Хүнс ХХК,

–  Топ 20 шимтгэл төлөгч байгууллагаар Макс Ложинг ХХК-ийн хамт олон тус тус шалгарлаа.

– БГД-ийн Нийгмийн даатгалын Хүндэт жуух бичгээр Макс Группийн Санxүү бүртгэлийн албаны дарга Л.Ганцэцэг

Шагнал авсан нийт хамт олондоо баяр хүргэе.