Группийн удирдах ажилтнуудын сургалт боллоо

2015 оны 4-р сарын 24-нд Макс группийн удирдах ажилтануудын сургалт боллоо. Дэлхийн алдарт Dale Carnegie-н сургагч багш Engagement, Emotional intelligence, удирдах ажилтаны эзэмших ур чадварууд гэсэн сэдвүүдээр сургалт авлаа.

Сургалтын үер удирдах ажилтанууд баг болон группт, нийгэм эдийн засагт тулгамдаад байгаа асуудлаар санал бодлоо солилцон. Спортын олон төрлүүдээр өрсөлдлөө.

Leave a Reply

Your email address will not be published.