Бүтэн жилийн хүнсний болон ахуйн хэрэглээг 60 азтан хожив

Макс Группийн харъяа Макс Хүнс ХХК-аас 2013 оны 10-12 дугаар сарын хооронд “Жилийн хэрэглээгч 60 азтан” сугалаат худалдааг зохион байгууллаа. Сугалаат худалдаагаар өдөр бүр 1, нийт 60 азтан тодруулж тэдний бүтэн жил хэрэглэх хүнсний болон ахуйн хэрэглээний бүтээгдэхүүнийг нь бэлэглэлээ.