Аж үйлдвэрийн гавьяат ажилтан, Макс Группийн ерөнхий захирал Д.Цэрэнжигмэд