МЭДЭЭ, МЭДЭЭЛЭЛ

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ

MAX FESTIVAL 2023 – TO THE FUTURE

“МАКС ГРУПП” нь байгууллага болон ажилтны чадамжийг өсгөх, компанийн соёлыг түгээх, ажиллахад таатай орчныг бий…
Бусад мэдээлэл

ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЧИГЛЭЛ

ХУДАЛДАА ҮЙЛЧИЛГЭЭ,
АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛ

СҮҮ, СҮҮН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ ҮЙЛДВЭРЛЭЛ

ДЭД БҮТЭЦ,
БАРИЛГА УГСРАЛТ

УУЛ УУРХАЙ, ХҮНД ҮЙЛДВЭРЛЭЛ

ҮЙЛ АЖИЛЛГААНЫ ЧИГЛЭЛ

ИЛҮҮ САЙХАН МОНГОЛЫН ТӨЛӨӨХ

БИДНИЙ НИЙГМИЙН ХАРИУЦЛАГА

Бид хэрэглэгчиддээ болон нийгэмд хүрч үйлчлэхдээ хамгийн хариуцлагатай, ёс зүйтэй, зөв компани байж, хүрээлэн буй орчиндоо ээлтэй, эерэг нөлөөтэй ажиллахыг эрмэлздэг. Мөн Илүү Сайхан Монголын Төлөөх эх оронч болон Монгол гэдэг нэрийг сайн сайханд манлайлах олон төслүүдийг амжилттай хэрэгжүүлсээр байна. Макс Группийн шинэчлэн боловсруулсан урт хугацааны бодлогын бичиг баримтанд компанийн нийгмийн хариуцлагын чиглэлийг тогтвортой хөгжилд чиглүүлэн хамгийн чухал хэсэг болгон тусгасан юм.

Ногоон Монгол

Уур амьсгалын өөрчлөлтийн эсрэг бодлого
дэлгэрэнгүй

Эрүүл Монгол

Эрүүл мэнд ба сайн сайхан аж байдлыг дэмжих бодлого
Дэлгэрэнгүй

Зөв Монгол

Хүүхэд хамгаалал, тэгш байдлыг дэмжих бодлого
Дэлгэрэнгүй

Чадамжит Монгол

Хөдөлмөр, эдийн засгийн өсөлтийг дэмжих бодлого
Дэлгэрэнгүй

Бахархалт Монгол

Соёлын өв, үндэсний бахархлыг дэмжих бодлого
Дэлгэрэнгүй

БИДНИЙ БРЕНДҮҮД

БУСАД БРЕНД