МАКС ЛАЙН ХХК

БЕРЛИН ЗООГ – Монголын анхны түргэн хоолны сүлжээ бөгөөд Дэлхийн жишигт
нийцсэн хоол, үйлдвэрлэл, үйлчилгээний салбарболохоор ажиллаж байна.